Firma Valter Öhman

Broänge 51

930 10 LÖVÅNGER, 070-520 26 52

 

SPRÄNG- OCH GRÄVTJÄNSTER

- Sprängning / Stenspräckning

- Markarbeten

- Enskilda Avlopp

- Avloppsutredningar

- Jordprover

 

Vi har sprängbehörighet och utför sprängning inom jord- och skogsbruk och har även kompetens att utföra försiktig sprängning i känslig miljö nära hus.

Uppdrag

JORDVÄRME

Vi gör kompletta installationer av jordvärme. Vi dimensionerar, gräver och installerar jordvärmepumpar.Kontakta oss för ett kostnadsförslag. Du kan nyttja ROT-avdraget då du byter till jordvärme.

GRÄVARBETEN

Om du behöver planera en tomt, bygga en väg, ta bort sten/stubbar eller gräva ett dike så har vi en grävmaskin som är lämpad för just den typen av arbeten.

 

Behövs sprängning så har vi sprängkort och kan spränga både med kraftiga och svaga sprängmedel.

ENSKILT AVLOPP

Företaget har genomgått maskin- entrepenörernas diplomutbildning för avloppsanläggningar.

 

Om du ska göra ett nytt avlopp eller komplettera/ersätta en befintlig avloppsanläggning så kontakta oss så kan vi planera och anlägga den utifrån de krav som kommunen ställer. Vi har F-skatt och du kan nyttja ROT-avdraget genom oss.

OneWeb 2012 © Copyright